portfolio > Relativity Series

Relativity #6
Relativity #6
egg tempera on photocopy transfer
1998