portfolio > Relativity Series

Relativity #10
Relativity #10
egg tempera on photocopy transfer
1999